Körliv i huvudstaden

Okategoriserade

Studentkåren vräker musiken från Gamla Studenthuset

27 Dec , 2013, 13.30 SophieAminoff

 

PRESSMEDDELANDE 27.12.2013

STUDENTKÅREN VRÄKER MUSIKEN FRÅN GAMLA STUDENTHUSET

TVISTEN OM GAMLA STUDENTHUSET HAR ÄNNU INTE BLIVIT LÖST TROTS UPPREPADE FÖRHANDLINGSFÖRSÖK. STUDENTKÅREN VID HELSINGFORS UNIVERSITET (HUS) VRÄKER NU DE TRADITIONSRIKA MUSIKKORPORATIONERNA FRÅN DERAS HEM TILL FÖRMÅN FÖR RESTAURANGVERKSAMHET.

Musikkorporationerna i Gamla Studenthuset (Akademiska Damkören Lyran, Akademiska Sångföreningen, Ylioppilaskunnan Laulajat och Ylioppilaskunnan Soittajat) blir vräkta från sitt hem, musiksalen i Gamla Studenthuset, av Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS). HUS har den 17.12.2013 hos tingsrätten ansökt om vräkning av körerna och orkestern. Musikkorporationerna, som finansierade en betydande del av byggandet av huset och har verkat där i 143 år, godkänner inte vräkningens grunder och ser den som oberättigad.

”Studentkårens beslutsfattare har med det här visat att kulturen och musiken inte intresserar eller är viktig för dem. Det är sorgligt att man inte uppskattar och förstår den egna historien och kulturen”, säger Lyrans ordförande Jennie Bergman.

KULTUREN SKA UT, RESTAURANGVERKSAMHETEN IN

Tvisten mellan HUS och dess musikkorporationer, som hör till landets främsta musikaktörer, har pågått sedan i våras. Då meddelade HUS att Gamla Studenthuset måste bli mer lönsamt och att man skulle erbjuda en utomstående aktör möjlighet att bedriva restaurangverksamhet i huset. Det skulle innebära en vräkning av musikkorporationerna och studentkulturen från Gamla Studenthuset. HUS meddelade på hösten att Royal Ravintolat Oy tar över verksamheten från och med den 2.1.2014. Efter det har musikkorporationerna träffat studentkårens medlemmar, såväl styrelsemedlemmar som medlemmar i de olika delegationsgrupperna.

”Vi ville upplysa HUS beslutsfattare om hur mycket studentmusiken och Gamla Studenthusets levande och högklassiga kultur betyder för oss. Vi ville också understryka hur unik helheten i Gamla Studenthuset är”, säger YL:s ordförande Ilkka Penttilä.

Royal Ravintolat inbjöds också att delta i förhandlingarna.

Strax före jul kom förhandlingarna in i en återvändsgränd. Förhandlingarna mellan musikkorporationerna, HUS och husets blivande restaurangaktör Royal Ravintolat strandade i och med att HUS drog sig ur förhandlingarna den 16.12. Musikkorporationerna presenterade då ytterligare ett samarbetsförslag. Förslaget innehöll bland annat färre övningsdagar, en betydande ekonomisk ersättning för övningsutrymmena och flexibla avbokningsmöjligheter i utbyte mot en förändring av de så kallade minimikraven som HUS och Royal Ravintolat kommit överens om. För att kunna förändra dessa minimikrav skulle avtalet mellan HUS och Royal Ravintolat ha behövt revideras. Så vitt musikkorporationerna vet skulle Royal Ravintolat ha varit villiga att revidera avtalet, medan HUS däremot inte var villig att göra det.”Förhandlingarna var komplicerade ända från första början. HUS hade redan klubbat igenom beslutet och grunderna till beslutet fick vi inte ta del av. HUS var heller inte i något skede villig att förhandla om något annat än att vår verksamhet för gott skulle flytta bort från musiksalen. HUS huvudargument, att det inte går att hitta en kommersiell aktör om körerna och orkestern stannar i huset, visade sig under processen också vara felaktigt”, säger YS ordförande Risto Vesala.

”Många aktörer har redan låtit förstå att de inte vill använda sig av Royal Ravintolats tjänster i Gamla Studenthuset, eftersom de anser att musiksalen inte skulle vara i sin rätta användning som ett restaurangutrymme”, kommenterar Akademens ordförande Kasper Sundström.

GAMLA STUDENTHUSET BLIR ETT FÖRE DETTA STUDENTHUS

Gamla Studenthuset invigdes år 1870. Huset byggdes för vårt lands studenter, inte i första hand för affärsverksamhet. På fasaden står fortsättningsvis frasen Spei suae patria dedit – ”Fosterlandet gav detta hus åt sitt framtidshopp studenterna”. Sångartolvorna som reste runt landet samlade in ungefär en sjundedel av den totala kostnaden för bygget. Musiksalen på andra våningen var den första salen i Finland som planerades och byggdes just för musikutövning. Nu vräks musikkorporationerna från sitt hem till förmån för vinstbringande verksamhet som gynnar en av världens rikaste studentkårer. Samtidigt söndras en ursprunglig, viktig kulturhelhet, som också internationellt sett är högklassig.

”Tvisten mellan världens rikaste studentkår och våra ideella kulturföreningar har redan nu påverkat vår verksamhet negativt och förorsakat oss stora kostnader. Men vi anser ändå att pengarna kommer i andra hand då vi försvarar våra livsviktiga värden och värderingar”, säger Vesala.

I april och maj samlades bland samhälls- och kulturpåverkare in namn som stöder musikkorporationernas verksamhet i sitt ursprungliga hem, Gamla Studenthusets musiksal. Adressen skrevs under av en stor skara inflytelserika personer, bland andra president Martti Ahtisaari, vd Harri Sailas, försvarsminister Carl Haglund, minister Lauri Tarasti och dirigenterna Esa-Pekka Salonen, Osmo Vänskä och Leif Segerstam.

Adressen finns tillgänglig på svenska och finska exempelvis under http://akademen.com/nyheter/article-9563-25415-pressmeddelande-1552013.

Adressen “Kulttuuri kuuluu Vanhalle”, med insamlade namn bland allmänheten, finns på adress http://www.adressit.com/kulttuuri_kuuluu_vanhalle.

Mer information ger:

Jennie Bergman ordförande, Akademiska Damkören Lyran
ordforande@lyran-rf.com
040-503 98 62

Kasper Sundström ordförande, Akademiska Sångföreningen
ordforande@akademen.com
040-747 16 40

Ilkka Penttilä ordförande, Ylioppilaskunnan Laulajat
president@yl.fi
040-594 83 30

Risto Vesala ordförande, Ylioppilaskunnan Soittajat
puheenjohtaja@ys.fi
040-577 74 59

Läs också

Kommenteringen är stängd.