Körliv i huvudstaden

Okategoriserade

Samarbete – då och nu

6 Feb , 2014, 15.10 Carina Frondén

 

Samarbetet med andra musikföreningar, framför allt med vår broderkör Akademen, har kommit att utgöra en viktig del av Lyrans verksamhet under decennierna. Lyran grundades som bekant år 1946 och redan år 1948 talades det om ”Samkväm med Akademiska Sångföreningen”, som beslöt att hållas om initiativet utgick från deras sida.

Tanken på en gemensam konsert togs första gången upp år 1952 och år 1954 ägde den första  gemensamma konserten rum. Festligheterna därefter arrangerades på Gamla studenthuset där bägge körerna övade. I Lyrans årsberättelse kan man läsa följande:

”Till Lyran kom en dag ett brev från storebror Akademen, där vi erbjöds att få medverka vid deras populärkonsert. Vi antog naturligtvis detta erbjudande med glädje och förberedelser vidtog i form av sammanträffanden mellan utvalda från Lyran och Akademen. Konserten blev en publiksuccée, där biljetterna var utsålda till sista plats […]. Efter konserten hade Akademarna ordnat med supé-dansant i Musiksalen i Gamla studenthuset. […] Att stämningen var glad och synnerligen otvungen behöver väl knappast nämnas, och tråkig den som inte hade roligt… Kavaljererna var mycket artiga och dansanta, och nämnas kan att golvet verkade härligt trångt.”

Lyrans första uppträdande år 1946 på svenska studenternas vårfest på Fiskartorpet. Ur Lyrans historik UPP att söka framtiden (1996)

Gamla studenthuset - redan då ett hem för musikföreningarna, en plats för både övningar och festligheter. Foto: Gustaf Sandberg/SLS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

År 1952 åkte Lyran och Akademen på sin första gemensamma konsertresa – till Borgå. Under årens lopp har samarbetet med broderkören utvidgats och fördjupats och kommit att omfatta även stora gemensamma projekt som exempelvis Matteuspassionen, gemensamma skivor, den årligen återkommande Walborgsmatinén och skärgårdsturnén samt de traditionella och varje år lika efterlängtade julkonserterna – nuförtiden tre till antalet.

Under 70-talet inleddes även samarbetet med Ylioppilaskunnan laulajat, först i en mera informell anda i och med gemensamma sitsar, senare i form av konsertsamarbete. År 1981 uppförde Lyran och YL ”Jungfrun i tornet”, den enda Sibeliusoperan, i Finlandiahuset. Det var ett projekt som gav mersmak och även samarbetet med YL skulle komma att bli viktigt för Lyran. [1]

År 2013 har varit ett tungt år för musikföreningarna, men inget ont utan någonting gott. Samarbetet med både Akademen och Ylioppilaskunnan laulajat och med den fjärde musikföreningen Ylioppilaskunnan soittajat har fått en särskild innebörd under det senaste året och har resulterat bland annat i ett gemensamt uppträdande på första maj i Gamla studenthuset, då alla musikföreningarna tillsammans framförde Finlandia, och ett samarbete med Ylioppilaskunnan soittajat på Lyrans och Akademens gemensamma julkonserter.

YouTube Preview Image
Musikföreningarna framför Finlandia i Gamla studenthuset den 1 maj 2013.

Musikföreningarna har nu även en gemensam webbplats med information om tvisten från olika synvinklar och den etiska och praktiska problematiken kring beslutsfattandet gällande Gamla studenthuset.

Webbplatsen hittas på adressen www.musiikkikuuluuvanhalle.com

Den 20 maj kan ni även höra musikföreningarna i Kulturhuset, då vi ger en gemensam konsert!

 


[1] Lyrans historik UPP att söka framtiden, Helsingfors 1996

Läs också

Kommenteringen är stängd.